De Biz-vereniging

Ondernemersvereniging de Vijzel is opgericht in 2007. De Vijzelstraat, Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat zijn samen een lange interessante winkelstraat met een gevarieerd aanbod. De vereniging wil het ondernemersklimaat in de straat bevorderen en behartigt de belangen van de ondernemers die lid zijn. Dat doet zij door in gesprek te gaan met de Gemeente Amsterdam, ondernemersverenigingen in de stad en andere organisaties die van belang kunnen zijn voor de ondernemers in de straat. De vereniging houdt zich actief bezig met zaken die in de buurt spelen, zoals de aanleg van de Noord/Zuidlijn, de plannen voor de ‘Rode Loper’ en het gebouw Duintjer. Zij informeert haar leden door middel van vergaderingen, een nieuwsbrief, met de tweemaandelijkse De VijzelCourant en via deze site.

✓ De vereniging heeft als missie om de ondernemers in de straat samen te brengen om als een gesprekspartner te kunnen fungeren tegenover andere belanghebbende partijen in de straat.
✓ De vereniging wil gezamenlijke acties organiseren om meer koopkrachtig publiek aan te trekken.
✓ De vereniging wil de concurrentiepositie van de straat versterken door de straat als een geheel te promoten.
✓ De vereniging wil alle ondernemers en niet alleen haar leden voortdurend op de hoogte houden van alle grote projecten die de straat beïnvloeden.
✓ De vereniging fungeert als informatie post voor de gehele buurt (ook bewoners)

Wilt u lid worden? Stuur ons een bericht: vijzelstraatengracht@hotmail.com of kijk op de pagina Contact. Of neem deze brochure door voor meer informatie: brochure. De oprichtingsakte van Ondernemersvereniging de Vijzel nalezen kan hier:
Akte van oprichting 2007

Vereniging van Vrienden van de Vijzelgracht Vijzelstraat
De VVVVV is in 2007 opgericht om de belangen van bewoners en werkenden in en nabij de Vijzelgracht en -straat te behartigen. De VVVVVV werkte nauw samen met de Ondernemersvereniging De Vijzel en inmiddels is de VVVVV opgegaan in de Ondernemersvereniging De Vijzel.

Over deze site
Meer informatie over de ondernemers vindt uw op de Home-pagina en in de kolom links. Onder het kopje Nieuws vindt u informatie over veranderingen en werkzaamheden in de buurt en acties van de vereniging. Opmerkingen en reacties over de website kunt sturen aan vijzelstraatengracht@hotmail.com.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mailtje naar vijzelstraatengracht@hotmail.com

css.php