Notulen

Hier vindt u de notulen en jaarverslagen van de Ondernemersvereniging de Vijzel. De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt vier maal per jaar gehouden. Het bestuur vergadert twee maal per maand (OV).

Notulen Algemene Leden Vergadering De Vijzel
Notulen ALV 13-03-2012
Notulen ALV 26-06-2012
Notulen ALV 03-11-2010
Notulen ALV 23-06-2010
Notulen ALV 24-02-2010
Notulen ALV 19-03-2008

Jaarverslagen De Vijzel
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010

Overige verslagen en documenten
Visie Vijzel: Van doorgangsweg naar aantrekkelijke winkelstraat, visie van de Ondernemersvereniging op de toekomst van de Vijzelstraat, -gracht en het Weteringcircuit, 24 juli 2015
Brief inspraak tegen voorstelde wijzigingen Voorlopig Ontwerp Vijzelstraat, 26 augustus 2015
Advies expertgroep Rode Loper Vijzelgracht, 16 juni 2015
Verslag van gesprek met Burgemeester Van der Laan en stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren op 29 juni 2012
Verslag inspraakavond over conceptnota ‘De bereikbare stad’ van Stadsdeel Centrum (20 juni 2012)
Schadeclaim Liander, brief namens Ondernemersvereniging De Vijzel van 20 juli 2012.
Parkeergarage Vijzelgracht Nota van uitgangspunten (17 juli 2012)
Herinrichting openbare ruimte Vijzelstraat, visie van Ondernemersvereniging De Vijzel (oktober 2010)
Enquête herprofilering Vijzelstraat, Wat vinden de ondernemers? (19 juni 2010)
Nota van uitgangspunten van Stadsdeel Centrum over Vijzelgracht 66-80/Duintjer gebouw (25 februari 2008)
Akte van oprichting Ondernemersvereniging De Vijzel (2007)
Grijsboek deel II, verslag van de stand van zaken rond de gevolgen van de Noord/Zuidlijn-werkzaamheden voor de bewoners en ondernemers (2007)

css.php