Tagarchief: rode loper

VijzelCourant nr 30 online

Lees de nieuwe VijzelCourant hier: editie 30. Met informatie over de aankomende tentoonstelling met oude stadsfoto’s bij het Stadsarchief; de graftombe die de metro-ingang ‘siert’; nieuwe en oude ondernemers in de straat en een interview met de kunstenares die het prachtige ‘street-art’ portret maakte van Amy Winehouse.

Ook van belang: Ondernemers Vereniging De Vijzel heeft aan de bel getrokken bij de burgemeester. Er zijn op dit moment NEGEN gemeentelijke projectteams bezig met onze straat (o.m. Rode Loper, Noord/Zuidlijn, afsluiten Munt, herinrichting Weteringcirquit, vervanging bruggen). OV De Vijzel wil graag overal over meepraten, dat is broodnodig! Ook voor de gemeente Amsterdam is het lucratief als wij meedenken: ons plan om de tramtrails niet te verleggen leverde een besparing op van 1,3 miljoen gulden.

Maar… we hebben de capaciteit niet om bij negen verschillende projectteams aan te schuiven. We hebben immers ook onze eigen zaken draaiende te houden. Onze vraag is dus of de overlegstructuur aangepast kan worden naar voorbeeld van het maandelijkse Noord/Zuidlijn overleg, een bewezen en succesvolle overlegstructuur. En we willen graag onze straatmanager meer uren in kunnen zetten. De hele brief is na te lezen in de VijzelCourant.

Nieuwe VijzelCourant is uit

Lees hem hier: VijzelCourant nr 29, juni 2016

Visie Vijzel ‘Van doorgangsweg naar aantrekkelijke winkelstraat’

Namens de Ondernemersvereniging De Vijzel hebben voorzitter Peter Doeswijk, straatmanager Natalia Walenkamp en Noord/Zuidlijn adviseur Rente de Weerd de visie op de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de Vijzelstraat en -gracht op papier gezet.

Kort gezegd is onze doelstelling: “Van doorgangsweg naar aantrekkelijke winkelstraat”. Lees de visie hier Visie Vijzel.

Brief inspraak tegen voorgestelde wijzigingen Voorlopig Ontwerp Vijzelstraat

Dit is de brief die we namens de Ondernemers Vereniging aan de Raadsleden hebben gestuurd om duidelijk te maken dat wij het niet eens zijn met de voorgenomen halte tussen Carlton Hotel en Pathe De Munt.

Geachte Raadsleden,

Hoewel er geen tekening is en in de raadsvoordracht erg veel verschillende punten staan, hoop ik dat onderstaande wel duidelijk is. Met deze inspraak verzoeken wij u niet in te stemmen met alle voorgestelde wijzigingen in de verschillende ontwerpen van het project Rode Loper.

– We willen vooral geen tramhalte tussen het Carlton Hotel en Pathe de Munt.

– In alle sessies van de Vijzelexpertgroep is altijd gesproken over de versprongen haltes op de Keizersgracht en Herengracht. De variant die nu opeens op tafel ligt, is nooit besproken en voor zover wij weten ook niet
onderzocht.

– De argumenten voor de huidige variant deugen niet. Want op z’n vroegst wordt de halte pas in 2018 aangelegd. Tot dan toe blijft de halte bij de Bazel liggen. En het staat los van de opheffing van de halte bij V&D.

– Ook het verlaten van de nota van uitgangspunten druist in tegen alle voorspellingen van meer voetgangers en fietsers. Oftewel gebruik de extra ruimte die vrijkomt door de auto over de trambaan te laten rijden en
vul de ruimte niet in met een halte op een enorm druk kruispunt en waar ook weinig bewegingsruimte onder de galerij van het hotel is.

– Opeens krijgen we te horen dat er wettelijke eisen gesteld worden aan de tramhaltes op de bruggen en deze eisen lijken niet van toepassing voor de 2 jaar geleden geherprofileerde Utrechtsestraat. Dus we zouden graag deze wettelijke eisen zien.

– In de Vijzelexpertgroep is voorgesteld om een strengelhalte (geen strengelspoor!) op de brug van de Herengracht te plaatsen. Dit zou de oplossing kunnen zijn voor alle bezwaren die door het projectteam
Rode Loper aangevoerd werden tegen de haltes op de bruggen. Met een strengelhalte wordt de draaicirkels van de vrachtwagens die van de gracht af komen groter, is het mogelijk om het verkeer te regelen want er is meer ruimte voor deze materialen het is niet onveiliger voor de trambestuurders want de bestuurders kunnen elkaar zien over de brug heen. Ook de halteverspreiding van het GVB blijft op orde.

We verzoeken u daarom om de haltes op de bruggen te plaatsen, zoals voorgesteld is in het Voorlopig Ontwerp. Daarnaast verzoeken we u wel in te stemmen met het voorstel om de autoverkeer zowel stad-in als stad-uit mee te laten rijden over de trambaan. Hierdoor wordt over de hele lengte van de straat extra stoepruimte gecreëerd, vooral bij knelpunten als het Pathe en het Carlton is dat noodzakelijk. Hiermee laat Amsterdam ziet dat het gevolgen geeft aan haar eigen ambities en anticipeert op het steeds drukker worden van het centrum.

Graag zouden we zien dat u het projectteam terug stuurt naar de tekentafel want er is tijd genoeg om samen het beste resultaat na te streven.

Bedankt voor uw tijd.
Ondernemersvereniging de Vijzel

Voorstel voor strengelhaltes op de bruggen zoals voorgesteld door de Vijzelexpertgroep

Voorstel voor strengelhaltes op de bruggen zoals voorgesteld door de Vijzelexpertgroep

Rode loper

Dit is de Rode Loper zoals de ondernemers en bewoners van de Vijzelbuurt het wensen. We hebben dit ontwerp als raadsadres gestuurd naar de Gemeente Amsterdam en vergeleken met het bestaande plan.

De verschillen:

  • Tramrails blijven liggen = grote besparing
  • Auto’s delen rijbaan met tram = bredere stoep
  • Ingang parkeergarage Vijzelgracht vanaf hoofdweg ipv ventweg
  • Opheffen ventweg Weteringzijde = voetgangersgebied
  • Brede boulevards op Muntplein en Vijzelstraat

Vergelijk zelf via deze link (pdf) en laat ons en de Gemeente weten wat je ervan vindt!

Rode Loper Vijzelstraat en -gracht

Een waardige boulevard

Peter Doeswijk en Rente de Weerd

De Rode Loper! Die achtervolgt ons al enkele jaren en het ziet er naar uit dat het ons de komende tijd intensief gaat bezig houden. Nog voor de verkiezingen van volgend jaar moeten er beslissingen genomen worden. We hebben overleg gehad met de stadsdeelvoorzitter en de projectdirecteur ‘Rode Loper’, Jeanine van Pinxteren en Lourens Loeven. We zetten voor u de gebeurtenissen en onze wensen nogmaals op een rijtje.

Tramrails
Rond 2004 is de tramrails op de Vijzelgracht 1,62 meter naar het westen verlegd i.v.m. de bouwput, met de belofte dat hij na het voltooien van de metro weer terug te leggen.
In 2005 bleek dat de gemeente de tramrails niet terug wil leggen. Er volgde een tumultueuze avond in de Tweede Uitleg, waarop de toenmalige stadsdeelvoorzitter beloofde dat de tramrails weer wél teruggelegd zou worden.
2012: de nieuwe directeur Rode Loper weet van niets als wij hem vertellen dat de rails 1,62 meter naar het oosten moet. Dat betekend een tegenvaller van 3 miljoen.
2013: de gemeente beslist dat de rails inderdaad terug moet.

Niet verleggen
Langzaam beseffen de betrokken instanties dat met een metro de rol van de tram een stuk minder belangrijk wordt. Lijn 25 gaat weg en de frequentie van lijn 24 en 16 zal ook afnemen. De meeste mensen zullen de snelle metro nemen. Al met al is er ons inziens dus geen reden meer voor een vrije trambaan; de auto’s en de tram kunnen best hetzelfde tracé gebruiken zoals ook al in huidige profiel stadinwaards is. Voor die paar trambewegingen kunnen we volstaan met korte tramhaltes. De Bijenkorf-file zal ook tot het verleden behoren als de parkeergarage op het Rokin er is. Hierdoor kunnen in de Vijzelstraat en -gracht heel brede trottoirs gemaakt worden, waarop ook geladen en gelost kan worden. Er is dan meer ruimte voor de fiets. En de doorstroming blijft gewaarborgd.
En nu komt het leukste: het scheelt 3 miljoen euro, want als de auto’s over de rails rijden hoeft de rails helemaal niet verlegd te worden. Maar kijk uit! Dit is onlosmakelijk verbonden met het volgende onderwerp: de Vijzelboulevard.

Boulevard
De metro stopt 30 meter onder de grond in het midden van de Vijzelgracht en krijgt een uitgang aan de Prinsengracht en een bij het Weteringcircuit.
Dat de uitgang bij het Weteringcircuit de meeste mensen krijgt te verwerken is evident: dat is de uitgang voor het Museumkwartier en Leidseplein, en de overstap naar openbaar vervoer in vele richtingen. Deze mensen komen dus helemaal niet in de Vijzelbuurt.
De ondernemers zullen samen met de gemeente een zo mooi mogelijke Vijzelboulevard moet maken om publiek te trekken. Met de uitstraling van een heerlijke verblijfsruimte met allure voor de voetgangers. Dat kan alleen met mooie brede trottoirs.

Entree
Als bij het Muntplein het verkeer rechtsaf vanaf de Singel eruit gaat, ontstaat er ruimte voor een echt Muntplein. En dat is daar heel erg nodig. Hordes voetgangers komen en gaan er van zeven kanten. Het stukje voor het NH Carlton wordt dan autoluw, zodat we ook daar een waardige entree voor onze Vijzelboulevard kunnen maken.

Wij zijn voor het beste en mooiste resultaat en willen ons niet per se vastklampen aan eerdere beslissingen als die een mindere Vijzelboulevard opleveren.

3D visualisatie van de straat

Om onze plannen voor de straat te verduidelijken hebben we een 3D visualisatie gemaakt. Zo ziet u eerst van boven en daarna in vogelvlucht hoe wij de straat het liefste zien.

Deze diashow vereist JavaScript.

Rode Loper

Lees hier de inspraakreactie van Stadgenoot en Vesteda tegen het ‘Ontwerp Rode Loper’. Meer aandacht voor voetgangers, een lagere snelheid voor auto’s, bomen, dit zijn enkele van de gebreken in het huidige plan van de Gemeente. De brief is gebaseerd op het onderzoek dat op initiatief van de Vereniging van Vrienden van de Vijzelstraat en Vijzelgracht is gehouden door Bureau B+B.

Lees de brief hier: Brief inspraak Ontwerp Rode Loper (PDF)

Visie Vijzelstraat

Het ontwerp ‘Rode Loper’ van de Gemeente Amsterdam voorziet in een nieuwe inrichting van de staat van het Centraal Station tot en met het Weteringcirquit, de route waar ondergrond de Noord/Zuidlijn zal gaan lopen. Deze lange lijn moet als het ware een rode loper zijn voor de bezoekers van de stad. Een goed plan, maar het kan veel beter!

Ondernemersvereniging De Vijzel onderzocht de wensen van de ondernemers aan de Vijzelstraat en de mogelijkheden. Wat willen we:
– één tramspoor (zoals in de Utrechtse en Leidsestraat)
– autoverkeer over de trambaan
– 30 km zone
– stoepen van 5 meter breed
– fietsstroken op de rijbaan
– verbetering van de verlichting
– laad en los plekken per blok
– plantenbakken aan de bruggen
– verbetering van de verkeerssituatie en bewegwijzering rond de munt
– verandering parkeerbeleid omtrent stopverbod
– veilige kruispunten
– extra oversteekplaatsen
– centraal punt voor afvalverzameling
– toerbus parkeerplaats op het Weterincirquit
– meer terrassen
– fietspontons in de grachten

Het verslag is aangeboden aan de Gemeente Amsterdam. Lees het volledige verslag hier: Visie Vijzelstraat(PDF)

Herprofilering Vijzelstraat: Wat vinden de ondernemers?

Straatmanager Natalia Walenkamp deed onderzoek naar de wensen en ideeën van de ondernemers aan de Vijzelstraat, Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat. Ondergronds is men aan het bouwen aan de Noord/Zuislijn, maar bovengronds verdient de route vanaf Centraal Station tot het Weteringcircuit ook een opknapbeurt. De gemeente heeft al plannen laten ontwerpen voor deze ‘Rode loper’, maar wat vinden wij? Lees het in onderstaande verslag.